• INFORMACJE OGÓLNE

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • PODSTAWY PRAWNE

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • OFERTY PRACY

 • OGŁOSZENIA

 • MAJĄTEK

 • KONTROLA ZARZĄDCZA

 • KONTROLE ZEWNĘTRZNE

 • ZAŁATWIANIE SPRAW

 • BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


 • ZODR BIP

  MAJĄTEK TRWAŁY

  • Zestawienie rzeczowego majątku trwałego na dzień 31.12.2016 r. wg wartości netto:
  • Środki trwałe - 4 060 781,51
  • Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 452 612,48
  • Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- 2 345 484,08
  • Urządzenia specjalne i maszyny - 982 907,53
  • Środki transportu - 175 300,08
  • Inne środki trwałe - 104 477,34