• INFORMACJE OGÓLNE

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • PODSTAWY PRAWNE

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • OFERTY PRACY

 • OGŁOSZENIA

 • MAJĄTEK

 • KONTROLA ZARZĄDCZA

 • KONTROLE ZEWNĘTRZNE

 • ZAŁATWIANIE SPRAW

 • BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


 • ZODR BIP

                      ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj – III etap

  Ogłoszenie przetargu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU
  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
  Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót
  Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób
  Załącznik nr 5 do SIWZ - brak podstaw wykluczenia
  Załącznik nr 6 do SIWZ - warunki udziału
  Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego
  Załącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa
  Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy
  Załącznik nr 10 do SIWZ - rzut pomieszczeń
  Informacja o otwarciu ofert
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj – III etap
  Ogłoszenie drugie


  Unieważnienie przetargu
  Informacja z otwarcia ofert
  Ogłoszenie przetargu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU
  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
  Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót
  Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób
  Załącznik nr 5 do SIWZ - brak podstaw wykluczenia
  Załącznik nr 6 do SIWZ - warunki udziału
  Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego
  Załącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa
  Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy
  Załącznik nr 10 do SIWZ - rzut pomieszczeń

  Przebudowa budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj – III etap

  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
  Ogłoszenie przetargu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU
  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
  Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót
  Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób
  Załącznik nr 5 do SIWZ - brak podstaw wykluczenia
  Załącznik nr 6 do SIWZ - warunki udziału
  Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego
  Załącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa
  Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy
  Załącznik nr 10 do SIWZ - rzut pomieszczeń