Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia






























Technologia      
 
KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018
dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r.
w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019


Treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o konkursie nr 2_2018 dla partnerów KSOW

Załączniki do pobrania:
1_Nazwy i adresy jednostek do których nalezy składać wniosek o wybór ope...

2_Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu

3_Regulamin konkursu
3a_Załącznik do regulaminu konkursu_Przewodnik po ocenie wniosku

4_Formularz wniosku o wybór operacji
4a_Zał. nr 1 do wniosku o wybór operacji - aktualizacja 11.01.2018
4b_Zał. nr 2 do wniosku o wybór operacji
4c_Zał. nr 3 do wniosku o wybór operacji
4d_Zał. nr 4 do wniosku o wybór operacji
4e_Instrukcja do wniosku o wybór operacji

5_Formularz umowy na realizację operacji
5a_Zał. nr 1 do umowy na realizację operacji
5b_Zał. nr 2 do umowy na realizację operacji
5c_Zał. nr 3 do umowy na realizację operacji

6_Formularz wniosku o refundację
6a_Zał. nr 4 do wniosku o refundację
6b_Zał. nr 5 do wniosku o refundację
6c_Instrukcja do wniosku o refundację

7_Podręcznik kwalifikowalności kosztów

8_Plan Działania_KSOW_2014-2020



   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych

Skup zbóż i rzepaku w 2018r.
Skup zbóż i rzepaku w 2017r.
Skup zbóż i rzepaku w 2016r.
INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN

Lista podmiotów świadczących usługi zbioru, transportu, i unieszkodliwiania padłych zwierzat

Nowe normy dla wędzonych produktów pochodzenia zwierzęcego

Baza danych Farm Demo dla rolników

Karate Zeon przeciwko zachodniej kukurydzianej stonce korzeniowej

Wpływ obecnych zmian klimatycznych na rolnictwo

Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza

Ubezpieczenia zwierząt i upraw gospodarskich
Informacja o dopłatach do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Rozporządzenie Rady Ministrów
Ustawa z dnia 07 lipca 2005 r.

UPRAWY ROLNICZE
Obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych.


WARZYWNICTWO
Nowe gatunki i odmiany
Nowoczesne sposoby uprawy gleby w produkcji warzyw- cz.1
cz.2

ZIELARSTWO
Rynek Ziół w Polsce i Unii Europejskiej
Bez Czarny

Najstarsze forum pszczelarskie
www.forum.zagajnik.xwp.pl
Przydatne linki
www.coboru.pl

 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl