Strona główna
Dyrekcja ZODR
Aktualności
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Targi rolne
Pokoje hotelowe
Ekologia
Zamówienia publiczne
Obserwacje meteo
Kontakt z nami


Targi rolne      
 
Barzkowickie Targi Rolne

edu

       Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach jest organizatorem XXIX Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2016, które odbędą się w dniach 09-11.09.2016 r. Jest to impreza gromadząca dużą ilość wystawców z kraju i z zagranicy. Spotkanie tak dużej ilości wystawców daje możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych i branżowych. Targi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, co roku odwiedza nas około 130 tyś. osób.
    Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia Barzkowickich Targów Rolnych, które są wizytówką nie tylko regionu, ale i kraju.

    Imprezy towarzyszące:

  piko Dożynki,
  piko Korowód wieńców dożynkowych,
  piko Przegląd Kapel Ludowych,
  piko Pokaz zwierząt hodowlanych, ptaków hodowlanych ozdobnych,
  piko Zachodniopomorska Wystawa Koni Hodowlanych,
  piko Zawody Jeździeckie w Skokach,
  piko Wystawa Królików,
  piko Ekspozycja Trzody Chlewnej,
  piko Festiwal serów,
  piko Promocja gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych województwa zachodniopomorskiego,
  piko Prezentacja kolekcji warzyw i kwiatów jesiennych
  piko Prezentacja Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego oraz oczyszczalni "Ogrody Odnowy",
  piko Promocja produktów regionalnych i tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego,
  piko Międzynarodowa Wystawa Rękodzielnictwa,
  piko Wystawa Twórców Ludowych,
  piko Wystawa malarska,
  piko Biegi przełajowe młodzieży.


I. Informacje dotyczące wystawców, prezentujące poniższą ofertę:

piko maszyny rolnicze , paliwa, oleje, smary,
piko nawozy, środki ochrony roślin,
piko przetwórstwo rolno-spożywcze, produkty rolnicze,
piko rękodzieło,
piko produkcja zwierzęca, pasze
piko doradztwo, finanse, banki, instytucje okołorolnicze,
piko gminy, organizacje pozarządowe i inne,
piko działalność budowlana lub okołobudowlana.


1. Zgłoszenie -Umowa. (plik pdf)

2. Regulamin XXIX Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2016. (plik pdf)

3. Mapka sytuacyjna. (plik pdf)

4. Wizualizacja - wyposażenia. (plik pdf)

5. Regulaminy konkursów dla wystawców.

II. Informacja dla sektora rolno- spożywczego- dotyczące wymogów sanitarnych :

1. Uczestnika prowadzącego sprzedaż lub degustację artykułów spożywczych, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, podczas Targów obowiązują przepisy ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1577) oraz inne przepisy obowiązujące w tym zakresie.
2. Uczestnik, o którym mowa w pkt 1. powinien ponadto w trakcie Targów posiadać zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub decyzję o zatwierdzeniu zakładu wydaną przez właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego prowadzonych przez właściwych miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.


III. Informacje dla sektora handlowego:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje, że dnia 18 sierpnia 2016 oku od godz. 8.30
rozpocznie się podpisywanie umów dot. wynajmu powierzchni z przeznaczeniem na organizacje stoiska handlowego
podczas 29 AGRO POMERANIA - BARZKOWICKIE TARGI ROLNE 2016
Informacja szczegółowa
Regulamin
Plan sytuacyjny

Osoba do Kontaktu: Beata Gardygajło 91 479 40 51

IV. Informacje dla sektora gastronomicznego:

Informacja dotycząca wynajmu powierzchni
Plan sytuacyjny
Regulamin-gastronomia

V. Informacje dla sektora ogrodniczego:

Zaproszenie do składania ofert
Formularz ofertowy- moduły
Rozmieszczenie modułów
Umowa
Plan sytuacyjny
Regulamin-ogrodnictwo

VI. Informacje dla podmiotów zainteresowanych najmem powierzchni pod wyłączną sprzedaż piwa:

SPROSTOWANIE DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach niniejszym prostuje pomyłkę pisarską w pkt. 13 zaproszenia do składania ofert AG.0640.03.2016.AL i informuje że termin zapłaty całej odpłatności brutto za najem powierzchni określi umowa, jednak płatność musi nastąpić nie później niż do 15.07.2016 r.


Zaproszenie do składania ofert
Wykaz modułów
Plan sytuacyjny
Oferta zgłoszeniowa
Regulamin-piwo

VII. Zaproszenie do składania ofert na moduły budowlane:

Zaproszenie do składania ofert
Formularz ofertowy
Plan sytuacyjny
Regulamin-budowlane


Informacje dotyczące Targów można uzyskać pod numerami:
Biuro Targowe:
Ewelina Gielmuda - 91-479-40-56 ; 665 777 808
Agnieszka Bołtryk - 91-479-40-44
Karolina Kiewlicz - 91-479-40-56
Komisarz Targów:
Barbara Brygman -91-479-40-50
e-mail: targi.barzkowice@zodr.pl
Sektor ogrodniczy:
Paulina Marach -91-479-40-66
Sektor gastronomiczny:
Dorota Buczek -91-479-40-37
Sektor handlowy:
Beata Gardygajło -91-479-40-51
HOTEL ZODR NIE POSIADA WOLNYCH MIEJSC NA CZAS TRWANIA TARGÓW.

   
Konkurs: "Najładniejszy Wieniec Dożynkowy" 2016

V Przegląd Kapel Ludowych 2016

TARGI ROLNE AGRO-POMERANIA 2016- PATRONAT HONOROWY

TARGI ROLNE AGRO-POMERANIA 2016- PATRONATY MEDIALNE

TARGI ROLNE AGRO-POMERANIA 2016- PARTNER EKOLOGICZNY TARGÓW

I FESTIWAL SERÓW

liderTARGI ROLNE AGRO-POMERANIA 2015 w obiektywie


WYKAZ GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH POWIATU STARGARDZKIEGO oraz hoteli 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Pokoje hotelowe | Ekologia | Zamówienia publiczne | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Sala.com.pl