Strona główna
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Targi rolne
Pokoje hotelowe
Ekologia
Zamówienia publiczne
Obserwacje meteo
Kontakt z nami
Technolog radzi    
 
 
ZADANIA DZIAŁU

I. ZAKRES OGÓLNY DZIAŁU
 • współorganizowanie szkoleń, informacje, doradztwo, obserwacja i prowadzenie badań


II. FORMY DZIAŁALNOŚCI:
 • doradztwo indywidualne

 • opracowania i zestawienia

 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa

III. TEMATYKA REALIZOWANYCH ZADAŃ:
 • współorganizowanie szkoleń dla rolników w zakresie:

  • - stosowania nowoczesnych metod produkcji rolnej i przetwórstwie,
   - rozwiązywania problemów technologicznych gospodarstw rolnych,
   - modernizacji gospodarstw i poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych,
 • wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,

 • opracowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych w zakresie działalności merytorycznej działu przeznaczonych do wykorzystania w praktyce,

 • gromadzenie informacji w zakresie nowych technologii produkcji,

 • współudział w organizowaniu lokalnych i krajowych działań z zakresu promocji dla rolnictwa (wystawy, festyny, targi, pokazy, kolekcje odmian itp.),

 • sporządzanie planów nawożenia, opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych oraz analiz o charakterze technologicznym,

 • prowadzenie badań, obserwacji i zestawień danych meteorologicznych z zakładowej stacji meteorologicznej na potrzeby rolników,

 • nadzór merytoryczny nad ogrodem warzywnym z kolekcją odmian i "Biosurowcowym Ogrodem Dydaktycznym",

 • wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków funduszy UE lub innych,

 • współpraca z uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w zakresie wdrażania i upowszechniania wyników badań naukowych w praktyce rolniczej,

 • współpraca z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, jednostkami samorządu terytorialnego, agencjami, innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, firmami hodowlanymi i nasiennymi, jednostkami kontrolującymi i usługowymi ze sfery produkcji rolnej,

 • świadczenie pomocy merytorycznej w zakresie dostosowania gospodarstw rolnych do obowiązujących standardów i wymagań w zakresie produkcji rolnej z zasadami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,

 • prowadzenie doradztwa w zakresie hodowli ryb i ptactwa wodnego,

 • udzielanie pomocy w sporządzaniu planów nawozowych lub planów przechowywania nawozów, ocen użyteczności maszyn rolniczych oraz opracowań dotyczących technologii produkcji,

 • opracowanie materiałów informacyjnych oraz artykułów do publikacji w miesięczniku "Magazyn Rolniczy" wydawanym przez Ośrodek Doradztwa.


   
Dlaczego warto uprawiać rośliny strączkowe?

Ważne dla rolników, którzy zadeklarowali w 2016 roku, jako element proekologiczny, międzyplon ścierniskowy (EFA14a)!!!

Lista brokerów innowacji SIR

Dopłaty do materiału siewnego w 2017 r.

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

Konkurs nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016-2017

Lista podmiotów utylizacyjnych w województwie zachodniopomorskim, które od 1 stycznia 2017r. na podstawie umowy z ARiMR świadczą usługi w zakresie zbioru, transportu, i unieszkodliwiania padłych zwierzat gospodarskich

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych

ZOONOZY

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Warunki i zasady udziału w naborze projektów w ramach partnerstwa PP.

Projekt raportu dla Komisji Europejskiej, dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Ramowej Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991r.

Konsultacje społeczne nt. zazieleniania.

Skup zbóż i rzepaku w 2016r.

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2017
Informacja dla rolników: Afrykański pomór świń (ASF)
Informacja dla rolników dotycząca obowiązków w zakresie uboju świń, cieląt i kóz dokonywanych na terenie gospodarstwa oraz badań mięsa świń i dzików w kierunku włośnicy

"Zazielenienie 2015"

Komunikat Komisji Europejskiej dla Rolników, dotyczący wsparcia w sektorze owoców i warzyw.

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN

Lista podmiotów świadczącycj usługi zbioru, transportu, i unieszkodliwiania padłych zwierzat

Nowe normy dla wędzonych produktów pochodzenia zwierzęcego

Ubój zwierząt według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne

Ubój z konieczności

Karate Zeon przeciwko zachodniej kukurydzianej stonce korzeniowej

Wpływ obecnych zmian klimatycznych na rolnictwo

Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza

Ubezpieczenia zwierząt i upraw gospodarskich
Informacja o dopłatach do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Rozporządzenie Rady Ministrów
Ustawa z dnia 07 lipca 2005 r.

BIOSUROWCOWY OGRÓD DYDAKTYCZNY- opis

UPRAWY ROLNICZE
Wykaz firm planujących skup zbóż i rzepaku w województwie zachodniopomorskim w 2014 r.

HODOWLA ZWIERZĄT
Nowoczesny chów bydła - Prezentacja do pobrania
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej
Ubój zwierząt z konieczności


OGRODNICTWO

SADOWNICTWO
Wsparcie dla malin i truskawek

WARZYWNICTWO
Nowe gatunki i odmiany
Nowoczesne sposoby uprawy gleby w produkcji warzyw- cz.1
cz.2

ZIELARSTWO
Rynek Ziół w Polsce i Unii Europejskiej
Bez Czarny


Galeria Roślin


Najstarsze forum pszczelarskie
www.forum.zagajnik.xwp.pl
Przydatne linki
www.coboru.pl

pomor


pomor


 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Pokoje hotelowe | Ekologia | Zamówienia publiczne | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Sala.com.pl