AKTUALNOSCI

W dniu 18.09.2017 r. w siedzibie ZODR w Barzkowicach odbyło się szkolenie z przedstawicielami Urzędu Statystycznego dla Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim. Celem szkolenia było nabycie umiejętności pozyskiwania danych do opracowania dokumentu, który zostanie wykorzystany przy tworzeniu strategii wojewódzkich do 2030 roku.
galeria zdjęć ze szkolenia

Analiza i diagnoza rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w regionach w celu wypracowania kierunku i oczekiwań w nowej perspektywie na lata 2021-2027- województwo zachodniopomorskie
materiały ze spotkania

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w regionach.
materiały do analizy i dyskusji

Analiza sytuacji rolnictwa i obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego pod kątem mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń
druk