KONSULTACJE SPOŁECZNE

Instrukcja:
Udział w systemie Konsultacji Społecznych dotyczących strategii województwa zachodniopomorskiego jest ogólnodostępny i nie wymaga od uczestnika logowania się do panelu.
W celu przedstawienia swojego stanowiska lub dodania uwag lub wniosków należy wysłać wiadomość na podany poniżej adres:
e-mail:strategiawpr@zodr.pl
Prosimy zaznaczyć jakiego obszaru dotyczy Państwa opinia. W tym celu należy skorzystać z zamieszczonego konspektu.

Konspekt części diagnostycznej

Zarys opracowania dot. rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r.


Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii.


krzem