Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne
w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Rok

Lp.

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

Termin kontroli

2022 1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Oddział w Choszcznie Kontrola przedsiębiorcy prowadzona w trakcie organizowanego szkolenia z zakresu środków ochrony roślin: Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie – szkolenie uzupełniające. 08.03.2022 r.
2022 2

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Księcia Bogusława IV 21
73-110 Stargard

Kontrola miejsc przeznaczonych na pobyt uchodźców z Ukrainy. 23.03.2022 r.
2022 3

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Księcia Bogusława IV 21
73-110 Stargard

Kontrola miejsc przeznaczonych na pobyt uchodźców z Ukrainy. 01.04.2022 r.
2022 4

Powiatowa Stacja                  Sanitarno-Epidemiologiczna               w Stargardzie

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu, ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w ZODR w Barzkowicach – pokoje noclegowe. 31.08.2022 r.
2022 5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie

Kontrola sanitarna tematyczna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. warunków produkcji żywności i żywienia zbiorowego oraz przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  - stołówka ZODR
w Barzkowicach.
31.08.2022 r.
2022 6

Powiatowa Stacja                  Sanitarno-Epidemiologiczna               w Stargardzie

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu, ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w trakcie trwania XXXIV Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania, 73-134 Barzkowice 2 09.09.2022 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 maj 2021 11:45 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 maj 2021 12:02 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 maj 2021 12:07 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 czerwiec 2021 10:41 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 luty 2022 08:56 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. środa, 09 marzec 2022 15:25 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 kwiecień 2022 15:23 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 wrzesień 2022 13:58 r.ruducha