Archiwum kontroli zewnętrznych

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Rok

Lp.

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

Termin kontroli

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

10

Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

Kontrola sanitarna tematyczna w związku z imprezą masową
tj. „XXXIII Barzkowickie Targi Rolne AGROPOMERANIA 2021”;
realizacją ograniczeń, nakazów, zakazów, zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce oraz przestrzeganiem zakazu palenia.

HŻ.9020.1.411.2021

 10.09.2021 r.

9

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

Kontrola sanitarna tematyczna w związku z imprezą masową
tj. „XXXIII Barzkowickie Targi Rolne AGROPOMERANIA 2021”;
realizacją ograniczeń, nakazów, zakazów, zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce oraz przestrzeganiem zakazu palenia.

HŻ.9020.1.409.2021

 10.09.2021 r.

8

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

Kontrola sanitarna tematyczna w związku z imprezą masową
tj. „XXXIII Barzkowickie Targi Rolne AGROPOMERANIA 2021”;
realizacją ograniczeń, nakazów, zakazów, zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce oraz przestrzeganiem zakazu palenia.

HŻ.9020.1.407.2021

 10.09.2021 r.

7

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu, ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz realizacja ograniczeń, nakazów, zakazów, zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce w trakcie trwania XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania, 73-134 Barzkowice 2

10.09.2021 r.

6

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie

Kontrola sanitarna tematyczna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. warunków produkcji żywności i żywienia zbiorowego, realizacją ograniczeń, nakazów, zakazów, zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce oraz przestrzeganiem przepisów z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 276).

09.09.2021 r.

5

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu, ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz realizacja ograniczeń, nakazów, zakazów, zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce w ZODR w Barzkowicach – pokoje noclegowe.

09.09.2021 r.

4

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Oddział w Pyrzycach

Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania szczegółowych wymagań określonych dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w trakcie szkolenia na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz.U. z 2021 r., poz. 147).

27.05.2021 r.

3

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

Realizacja  ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

02.05.2021r

2

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

Realizacja  ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

19.02.2021 r.

1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie

Realizacja  ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

05.01.2021 r.

2020

8

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Szczecinie

Sprawdzenie zastosowana się przez pracodawcę do przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem "SarsCov2”

28.09.2020 r oraz 07.10.2020 r.

7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach

Wizytacja w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu użyteczności publicznej oraz przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2182). Przestrzeganie wytycznych dla funkcjonowania hoteli/ obiektów/ pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, opracowanych przez Ministerstwo rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r.

16.09.2020 r.

6

Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Kontroli na Miejscu

Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy/decyzji o przyznaniu pomocy

27.07.2020 r.;
31.07-07.08.2020 r.

5

Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Kontroli na Miejscu

Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy/decyzji o przyznaniu pomocy

27.07.2020 r.;
31.07-07.08.2020 r.

4

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Oddział w Szczecinku

Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania szczegółowych wymagań określonych dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w trakcie szkolenia na podstawie art. 80 pkt 12 ustawy
o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2138
z późn. zm.).

05.03.2020 r.

3

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Oddział w Łobzie

Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania szczegółowych wymagań określonych dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w trakcie szkolenia na podstawie art. 80 pkt 12 ustawy
o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2138
z późn. zm.).

24.02.2020 r.

2

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych

Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy. Kontrola etapu - obsługa wniosku o płatność końcową

27-31.01.2020 r.

1

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - Departament Baz Referencyjnych
i Kontroli Terenowych

Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy. Kontrola etapu - obsługa wniosku o płatność pośrednią

27-31.01.2020 r.

2019

10

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - Departament Baz Referencyjnych
i Kontroli Terenowych

Kontrola umowy o przyznanie płatności technicznej nr 128/18 z dnia
13 czerwca 2018 r. na realizację operacji "Realizacja planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 oraz 2016-2017 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

28-31.10.2019 r.

9

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Zespól Gospodarki Łowieckiej

Kontrola dokumentacji rozliczeniowej kosztów uczestnictwa przedstawicieli ZODR w szacowaniu szkód łowieckich i ustalaniu wartości odszkodowania za te szkody.

20.09.2019 r.

8

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

Kontrola sanitarna tematyczna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz przepisów dotyczących ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych w trakcie trwania imprezy masowej XXXII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA w dniach 06-08.09.2019 r. do postanowienia PPIS w Stargardzie PSSE NHK-4160-2/1136/19
z dnia 15.03.2019 r.

06.09.2019 r.

7

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne
i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

22.08.2019 r.

6

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie

Kontrola sanitarna tematyczna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków żywienia zbiorowego, ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

22.08.2019 r.

5

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej - PIB Zakład Rachunkowości Rolnej

Kontrola Biura Rachunkowego w Polskim FADN.

14.08.2019 r.

4

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Oddział w Pyrzycach

Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania szczegółowych wymagań określonych dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w trakcie szkolenia na podstawie art. 80 pkt 12 ustawy
o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2138
z późn. zm.).

06.03.2019 r.

3

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Szczecinie

Kontrola działalności ośrodków doradztwa rolniczego.
1. Planowanie i realizacja ustawowych zadań przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.
2. Gospodarka finansowa wodr i wykorzystanie majątku.
3. Współpraca wodr z innymi podmiotami w zakresie realizacji ustawowych zadań.

06.03.-16.05.2019 r.

2

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania szczegółowych wymagań określonych dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w trakcie szkolenia na podstawie art. 80 pkt 12 ustawy
o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2138
z późn. zm.).

05.03.2019 r.

1

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania szczegółowych wymagań określonych dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w trakcie szkolenia na podstawie art. 80 pkt 12 ustawy
o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2138
z późn. zm.).

12.02.2019 r.

2018

10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania szczegółowych wymagań określonych dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia, realizacji programów szkoleń oraz prawidłowości wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia na podstawie art. 80 pkt 12 ustawy
o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2138
z późn. zm.).

06.12.2018 r.

9

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Szczecinie

Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp.

25.09.-01.10.2018 r.

8

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Szczecinie

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez administracje publiczną
i państwowe osoby prawne.

05.09.-05.10.2018 r.

7

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

Kontrola sanitarna tematyczna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz przepisów dotyczących ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych w trakcie trwania imprezy masowej
XXXI Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA w dniach
07-09.09.2018 r.

07.09.2018 r.

6

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne
i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

30.08.2018 r.

5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie

Kontrola sanitarna tematyczna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. warunków produkcji żywności ora ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

14.08.2018 r.

4

Archiwum Państwowo w Szczecinie

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach w ZODR.

24.04.2018 r.

3

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania umowy dofinansowania
nr 2017D0333S z dnia 29.05.2017 r.

20.02.2018 r.

2

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania szczegółowych wymagań określonych dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia
w trakcie szkolenia na podstawie art. 80 pkt 12 ustawy o ochronie roślin
z 2003 r. 9tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2138).

19.02.2018 r.

1

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania szczegółowych wymagań określonych dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia
w trakcie szkolenia na podstawie art. 80 pkt 12 ustawy o ochronie roślin
z 2003 r. 9tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2138).

15-16.02.2018 r.

2017

10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania szczegółowych wymagań określonych dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia, realizacji programów szkoleń oraz prawidłowości wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia na podstawie art. 80 pkt 12 ustawy
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2041 z późn. zm.).

30.11.2017 r.

9

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w szczecinie

Wdrożenie programów działań mających na celu ograniczenie odpływu związków azotu pochodzenia rolniczego.

17.10.-21.11.2017 r.

8

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

Kontrola sprawdzająca do decyzji NHP 4310/515/438/17 z dnia
18.07.2017 r. dot. badania środowiska pracy.

17.10.2017 r.

7

Związek Producentów Audio Video

Kontrola legalności odtwarzania.

28.09.2017 r.

6

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

Kontrola sanitarna tematyczna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu, warunków żywienia zbiorowego oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w trakcie trwania imprezy masowej XXX Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERIANIA.

08.09.2017 r.

5

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

Kontrola sanitarna tematyczna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu, warunków żywienia zbiorowego oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

01.09.2017 r.

4

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

Kontrola sanitarna tematyczna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. środowiska pracy, przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin.

23.06.2017 r.

3

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB Zakład Rachunkowości Rolnej

Kontrola Biura Rachunkowego w Polskim FADN.

13.06.2017 r.

2

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania szczegółowych wymagań określonych dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w trakcie szkolenia na podstawie art. 80 pkt 12 ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,
poz. 2041 z późn. zm.).

23.02.2017 r.

1

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania szczegółowych wymagań określonych dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w trakcie szkolenia na podstawie art. 80 pkt 12 ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,
poz. 2041 z późn. zm.).

07.02.2017 r.

2016

2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim

XXIX Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA.

09.09.2016 r.

1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim

Kontrola sanitarna tematyczna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. warunków żywienia zbiorowego, ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych.

18.08.2016 r.

2015

14

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Rolnictwa i Rybactwa

Realizacja zadań wynikających z Rocznego Programu Działalności ZODR w Barzkowicach. Realizacja zadań z zakresu działalności Rady Społecznej przy ZODR w Barzkowicach. Terminowość sporządzania dokumentów na posiedzenia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz sprawozdań  finansowych do Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Prawidłowość gospodarowania mieniem.

17.12.2015 r.

13

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Kontrola w zakresie szkoleń na podstawie art. 80 pkt. 12 ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 621 z późn. zm.).

23.10.2015 r.

12

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Kontrola jednostki upoważnionej do prowadzenia szkolenia na podstawie art. 80 pkt. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
(t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 621 z późn. zm.).

22.10.2015 r.

11

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim

XXVIII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA.

11.09.2015 r.

10

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim

Kontrola sanitarna tematyczna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. warunków żywienia zbiorowego.

26.08.2015 r.

9

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB Zakład Rachunkowości Rolnej

Kontrola Biura Rachunkowego Polskiego FADN.

26.08.2015 r.

8

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Rolnictwa i Rybactwa

Realizacja zadań wynikających z Rocznego Programu Działalności ZODR w Barzkowicach. Realizacja zadań z zakresu działalności Rady Społecznej przy ZODR w Barzkowicach. Terminowość sporządzania dokumentów na posiedzenia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz sprawozdań finansowych do Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

30.07.2015 r.

7

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Szczecin WKPS

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład
oraz zganianie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalenie uprawnień do świadczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość
i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne
i rentowne, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

24.06.2015 r.

6

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Kontrola archiwum zakładowego 

12.05.2015 r.

5

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Kontrola zgodności z umową 00034-6900-FA1900406/13 warunków realizacji operacji pod względem rzeczowym i finansowym przed
I płatnością

29.04.2015 r.

4

 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Kontrola zgodności z umową 00017-6900-FA1900405/13 warunków realizacji operacji pod względem rzeczowym i finansowym przed
I płatnością

01-02.04.2015 r.

3

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Oddział w Myśliborzu

Nadzór nad jednostkami prowadzącymi szkolenia dotyczące środków ochrony roślin na podstawie art. 80 pkt. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 621 z późn. zm.).

06.03.2015 r.

2

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Kontrola realizacji i zgodności szkolenia z warunkami określonymi
w umowie nr 00017-FA1900405/13

26-27.02.2015 r.

1

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Kontrola realizacji i zgodności szkolenia z warunkami określonymi
w umowie nr 00034-6900-FA1900406/13

24.02.2015 r.

2014

3

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Rolnictwa i Rybactwa

I. Realizacja zadań wynikających z Rocznego Programu Działalności ZODR w Barzkowicach (w tym rocznego planu finansowego) zgodnie
z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego.
II. Realizacja zadań z zakresu działalności Ray Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR w Barzkowicach.
III. Kontrola terminowości sporządzania dokumentów na Zarząd i Sejmik oraz sprawozdań finansowych do Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
IV. Prawidłowość gospodarowania mieniem.

17.12.2014 r.

2

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Rolnictwa i Rybactwa

I. Realizacja zadań wynikających z Rocznego Programu Działalności ZODR w Barzkowicach (w tym rocznego planu finansowego) zgodnie
z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego.
II. Realizacja zadań z zakresu działalności Ray Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR w Barzkowicach.
III. Kontrola terminowości sporządzania dokumentów na Zarząd i Sejmik oraz sprawozdań finansowych do Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

29.07.2014 r.

1

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Biuro Kontroli Wewnętrznej

I. Kontrola archiwizacji dokumentów, w tym stopnia zorganizowania archiwum zakładowego.
II.
Kontrola wdrożenia zasad i prawidłowości ewidencji druków ścisłego zarachowania związanych z działalnością finansową i merytoryczną.

III. Analiza aktualnego stopnia wdrożenia kontroli zarządczej i jej monitorowanie.

14.04.-30.05.2014 r.

2013

4

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

I. Analiza zgodności aktualnej struktury organizacyjnej, obsady kadrowej z regulacjami wewnętrznymi normującymi funkcjonowanie jednostki oraz zgodność tych regulacji ze statutem i ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego.
II.
Kontrola prawidłowości dokumentowania realizowanych zadań przez Oddział w Koszalinie oraz Terenowe Zespoły Doradców.

III. Realizacja zobowiązana nałożonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na BKW zawartego  w protokole nr 167/13
z posiedzenia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
IV. Ocena realizacji uwag i zaleceń wynikających z dokumentu znak: UKS3291/W2EB/42/001/40/024 Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie pod nazwą: Wyniki kontroli.

04.11.-31.12.2013 r.

3

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

I. Realizacja zadań wynikających z Rocznego Programu Działalności ZODR w Barzkowicach (w tym rocznego planu finansowego) zgodnie
z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego.
II. Realizacja zadań z zakresu działalności Ray Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR w Barzkowicach.
III. Kontrola terminowości sporządzania dokumentów na Zarząd i Sejmik oraz sprawozdań finansowych do Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

15.10.2013 r.

2

DEKRA Certification Sp. z o.o.

Sprawdzenie i ocena stopnia wymagań określonych w ISO 9001:2008

05.07.2013 r.

1

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca realizacji zadań doradczych wykonywanych w oparciu o ustawę o jednostkach doradztwa rolniczego w powiązaniu
z prawidłowością wykorzystania dotacji celowych przekazanych jednostce w okresie 01.01.-31.12.2012 r. (nr sprawy IR-2.0030.4.2013.DS)

09.04.2013 r.

2012

4

Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz rozporządzania mieniem państwowym przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, a także rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania
i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2009-2010. (nr sprawy UKS3291/W2EB/42/0001/12/005)

31.08.2012 r.-15.01.2013 r.

3

DEKRA Certification Sp. z o.o.

Sprawdzenie i ocena stopnia wymagań określonych w ISO 9001:2008

28.06.2012 r.

2

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Kontrola archiwum zakładowego (nr sprawy O.III.4020-29/2012)

31.05.2012 r.

1

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Kontrola realizacji i zgodności szkolenia z warunkami określonymi
w umowie nr 00016-6900-FA1900045/09 (nr sprawy 720-01-016-09/0045)

01.03.2012 r.

2011

3

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Weryfikacja zgodności realizacji projektu "Razem lepiej" z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku
o dofinansowanie projektu 9nr sprawy WUP.XII.5651/2-44/6/ZSu/11)

08-09.11.2011 r.

2

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa dot. wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa w okresie 01.1.2010-30.04.2011 r., przekazanych w oparciu
o art. 11 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

12.05.2011 r.

1

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Kontrola zgodności z umową 0016-6900-FA1900045/09 materialnych
i finansowych wyników oraz warunków realizacji projektu przez Beneficjenta. (nr sprawy 720-01-016-09/0045)

24.03.2011 r.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 17 maj 2021 11:48 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. środa, 09 marzec 2022 15:24 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. środa, 25 maj 2022 15:18 r.ruducha