Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza do składania ofert do postępowania: 

"Najem i obsługa techniczna sali konferencyjnej, usługa gastronomiczna i serwis kawowy oraz usługa noclegowa na potrzeby organizacji konferencji realizowanej przez ZODR w Barzkowicach w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023".

Cel postępowania: "Najem i obsługa techniczna sali konferencyjnej, usługa gastronomiczna i serwis kawowy oraz usługa noclegowa na potrzeby organizacji konferencji realizowanej przez ZODR w Barzkowicach w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023".

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia niniejszej specyfikacji warunków zamówienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 18 listopad 2022 14:41 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 08:41 r.ruducha