Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza do składania ofert do postępowania: 

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach”.


Cel postępowania: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia niniejszej specyfikacji warunków zamówienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 19 grudzień 2022 14:45 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 08:41 r.ruducha