Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza do składania ofert do postępowania: 

"Usługa zapewnienie wyżywienia oraz sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia 17 jednodniowych szkoleń organizowanych przez ZODR w Barzkowicach na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach realizowanych operacji pn. "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodny - etap II".

Cel postępowania: "Usługa zapewnienie wyżywienia oraz sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia 17 jednodniowych szkoleń organizowanych przez ZODR w Barzkowicach na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach realizowanych operacji pn. "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodny - etap II".

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia niniejszej specyfikacji warunków zamówienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 15 marzec 2023 15:54 r.ruducha