Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza do składania ofert do postępowania: 

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji

Przedmiot zamówienia:

"Przeprowadzenie wykładów oraz warsztatów podczas 17 jednodniowych szkoleń organizowanych przez ZODR w Barzkowicach na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach realizacji operacji pn. "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo Wodne" - Etap II".

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia niniejszej specyfikacji warunków zamówienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

 

 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
skan SWZ jpeg 396.19 KB j.kuklinski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 marzec 2023 14:34 j.kuklinski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 marzec 2023 14:37 j.kuklinski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 marzec 2023 16:06 j.kuklinski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 marzec 2023 16:07 j.kuklinski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 marzec 2023 16:30 j.kuklinski