Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza do składania ofert do postępowania: 

"Modernizacja budynku administracyjnego ZODR w Barzkowicach".

Cel postępowania: Modernizacja budynku administracyjnego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w podziale na części:

  • Część nr 1: Modernizacja budynku administracyjnego obejmująca: położenie nowej instalacji energetycznej i IT, modernizacja biur, zaplecza            gastronomicznego, toalety, magazyny, korytarze i łączniki, klatki schodowe i schody, uszczelnienie dachu"
  • Część nr 2: Modernizacja budynku administracyjnego - archiwum oraz pomieszczeń gospodarczych
  • Część nr 3: Modernizacja budynku administracyjnego - toalety na parterze oraz II piętrze. 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia niniejszej specyfikacji warunków zamówienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 01 lipiec 2022 14:14 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 wrzesień 2022 21:13 r.ruducha