ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza do składania ofert do postępowania: 

Usługa gastronomiczna na potrzeby realizacji operacji w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń,
pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach polowych”


Cel postępowania:
Usługa gastronomiczna na potrzeby realizacji operacji w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń, "Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach polowych" realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" w ramach działania "transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022. Realizacja szkoleń przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach dla 330 ostatecznych odbiorców uczestniczących w tych szkoleniach z 15 powiatów województwa zachodniopomorskiego.

                      

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia niniejszej specyfikacji warunków zamówienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 27 lipiec 2022 14:20 r.ruducha
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 listopad 2022 15:09 r.ruducha