Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza do składania ofert do postępowania: 

"Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zachodniopomorskiego Ośrodka Rolniczego w Barzkowicach".

Cel postępowania: "Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zachodniopomorskiego Ośrodka Rolniczego w Barzkowicach".

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia niniejszej specyfikacji warunków zamówienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 28 październik 2022 14:47 j.kuklinski
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 październik 2022 15:07 j.kuklinski
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 listopad 2022 15:04 r.ruducha